HJEM

ERITREA-KOMITEEN

 

Vi skal vise norske politikere at PFDJ -diktaturet

i Eritrea kontrollerer foreninger og kirker i Norge.

De undergraver demokratiet og må fratas støtte.

MÅL: Diktatoren - ut av vår by og ut av vårt land!

 

 

 

Et stadig høyere og sterkere rop etter rettferdighet høres over hele verden.

Ropet er rettet mot Isaias Awerkie og hans medansvarlige

 

 • Mord og død i Sinai- og i Middelhavet har avslørt at den eritreiske presidenten ikke bryr seg om sitt eget folk. Ungdommen er blitt slaver i eget land for å realisere PFDJs drøm om et selvstendig og brutalt kommunistisk samfunn bygget på frykt.

 • Denne ideologien er årsak til at snart 1/4 av innbyggerne i Eritrea har rømt landet og at tusenvis er torturert og myrdet i Sinaiørkenen eller druknet i Middelhavet.

 

 • Tiden er nå overmoden til at det internasjonale sammfunnet gripe inn og forlanger at PFDJ-regjeringen og presiednten gir folket mennerettigheter tilbake.

 

 

25 years of independence

but still no freedom

 

 

Amnesty international har laget ny rapport om fengsel og forholdene i Eritrea. Se videoen

 

 

Les den nye rapporten her: Les mer....

 

EU : Forby foreninger som undergraver demokratiet!

 

 

EU Parlamentet ber europeiske land undersøke PFDJ og YPFDJ.

EU oppfordrer å forby organsisasjoner som bryter demokratiske spilleregler ;

Foreningene kaster ut kritikere, skjuler sin agenda og indoktrinerer.

 

Hva gjør Norge for å avsløre disse foreningene ? Se punkt 16 i denne linken

 

 

 

 

 • Eritreere i Norge er truet og kuet av norske PFDJ-foreninger.
 • Regimevennlige foreninger benekter sin støtte til PFDJ.
 • Eritreere i Norge skal ikke presses og leve i frykt .
 • Eritreere i Norge skal ikke betale skatt til et diktatur.

 

 • Hvorfor skal eritreere i Norge betale skatt for å få et pass?
 • Hvorfor skal norske foreninger som støtter diktatur få statsstøtte?
 • Hvorfor straffes ikke ledere som begår forbrytelser mot eget folk?

Erna Solberg kan bidra for å stanse flyktningestrømmen !

Stans støtten til de PFDJ-vennlige foreningene i Norge

-de som kjemper mot FN-rapporten: se her .

Diktaturet i Eritrea har støttespillere i Norge.

 

Det er i første rekke PFDJ- foreninger ( samme navn som diktatur-partiet) og Young PFDJ-foreninger (YPFDJ er ungdomspartiet i Diaspora - i USA, Europa og i andre frie land).

 

De har kontor i Karl Johansgate 4 i Oslo. Men de er i "familie med" er rekke andre Eritreiske barn-, Ungsoms-, Kvinne-, og Voksen foreninger som samarbeider og støtter diktaturet. De har også egen PFDJ-vennlig skole i Oslo og Eritreisk Ortodokse kirker som er regimevennlige.

Alle forsøker å benekte at de støtter diktaturet og kaster ut regimekritiske fra sine møter!

 • Dette er lovbrudd og juks som må avdekkes av myndighetene!

 

 • Erna Solberg bør stanse støtten til PFDJ vennlige foreninger i Norge!

 

 • Hun bør stanse den tvungne 2% skatten til diktatorens lommer.

 

 • Regjeringen må ta ansvar for det som skjer i Libya der flyktninger sperres inn i konsentrasjonsliknende leirer !

 

 

 

 

Eritreernes kamp i Eritrea og i diasporara les her: http://eritreanrefugees.org/

YPFDJ er avslørt som diktatorens arm !

 

 • YPFDJ har gått til 5 rettsaker, men har tapt alle !

Dommen er klar:

 • "YPFDJ er diktatorens arm inn i Holland"! Se link!

Vi vet hva som skjer i Eritrea, Sinaiørkenen, Libya og i Middelhavet. Stortinget må bry seg!

En diktator har styrt Eritrea med jernhånd i 25 år. Eneste lovlige parti er PFDJ og ungdoms-vingen er Young PFDJ (peoples front for democracy and justice). Landet styres uten grunnlov der FN sier at lederne begår forbrytelse mot menneskeheten.

Mord, voldtekter, tortur, tilfeldig fengsling og slaveri av ungdommen er anklagene.

Eritrea har ferre innbyggere enn Norge. Likevel flykter 5000 pr mnd.

 

 

 

 

 

 • Stortinget må stanse spesial-skatt på eritreapass.
 • Stortinget må stanse midler til diktator-foreninger
 • Stortinget må bidra til å dømme diktatoren i Eritrea.

 

 

 

 

Ei lita livredd eritreisk jente har vært på flykt i måneder og år fra diktaturet i Eritrea. Kommer hun til Norge inviteres hun til en diktatorvennlig hemmelig forening, kirke og blir presset til å betale 2 % skatt til diktatoren når hun er ferdig med norsk utdanning og får jobb! På grunn av press og trusler vil også hun bli krenket og betale! Det ingen politikere i Norge som bryr seg og dette! En skal synes vi.

Han kom fra Syria. Hun kom fra Eritrea.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.