OM OSS

Eritreakomiteen

Frihet for eritreere i Eritrea og Norge!

 

 

 

Eritreakomiteen er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon.

Eritreakomiteen vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter i Eritrea.

Eritreakomiteen vil drive informasjon og opplysningsvirksomhet i Norge.

Eritreakomiteen er for alle som ønsker at Eritrea blir et demokrati.

Eritreakomiteen er for alle som ønsker at Eritrea bygges på FNs menneskerettigheter.